Javna je činjenica da su finansije Unsko-sanskog kantona potonule na samo dno uzburkanog globalnog finansijskog deficit – okeana, a čemu svjedoče milioni neizmirenih obaveza po raznim osnovama budžetskim korisnicima. Po odlasku bivšeg Premijera USK Šemsudina Dedića i preuzimanja premijerskog kormila od strane „reformatora“ Hamdije Lipovače naš kanton nailazi na do tada neviđene izazove. Na scenu tada stupa financijski virtuoz Beganović Elvis – Begi koji „mudrim“ savjetima dovodi kantonalnu kasu do rekordnog minusa. Od preko 60.000.000 KM po isteku mandata ove reformatorske SDP i A SDA vlade.

Uzaludno su nezavisni revizori upozoravali na nenamjensko trošenja sredstava, nedozvoljeno stvaranja obaveza budžetskih korisnika, trošenje namjenskih sredstava u protuzakonite svrhe, raskošnost i nepoštivanje ustavom i zakonima propisanih obaveza. Ništa nije omelo Ministricu Helić da vjerno prati iskrivljeni Lipovačin kompas i žurno popunjava naloge. Nezadovoljni ovakvim skrnavljenjem javnih finansija građana USK, birači su na proteklim općim izborima poslali jasnu poruku šta misle o ovakvom načinu rada. SDP je doživio politički krah na izborima 2014. godine.

Nova Vlada USK na čelu sa Premijerom Izudinom Saračevićem i ne ušavši čestito u kabinet, već je bila suočena sa ispoljavanjem šireg nezadovoljstva budžetskih korisnika. Neredovne plate, topli obroci, isključena struja, nenabavljen ogrijev školama, neisplaćena socijalna pomoć, trudničko bolovanje, naknade civilnim žrtvama rata, borcima… Dugovi i obaveze na sve strane.

Poruka je bila jasna. Uštede!

Krenula je Vlada prvo od sebe, tako da je ukinuta premijerova zlatna kartica, položajni dodatak ministara, umanjeni paušali skupštinskim poslanicima, neograničeno korištenje telefona i druge lagodnosti vladajuće strukture iz zaostavštine Lipovačine i Hozanove Vlade. Išao je novi Premijer i pješice na posao…

Uloženo je dosta napora, međutim u svakom slučaju nedovoljno da bi se značajnije sanirala ranije stvorena šteta po Budžet USK. Morali su na scenu stupiti snažniji i odlučniji potezi, koji su nužni i koji su u konačnici bili i očekavini. U silnoj želji za bržim oporavkom kantona, vukao je Premijer Saračević i pogrešne poteze, kao donošenje jednostrane Odluke o umanjenju plate svim budžetskim korisnicima. Morao se značajnije voditi socijalni dijalog. Intenzivnije razgovarati sa sindikatima. Zajednički podržati rješenja koja bi skinula omču sa vrata kantona. Na ovaj način naša kantonalna lađa i dalje tone u finansijske ponore. Kao jedino moguće rješenje za brzu stabilizaciju budžeta nametala se Odluka o podizanju novih kredita. Podizanjem dva kredita u ukupnom iznosu od 23.500.000 KM i dodatnim internim uštedama uspješno je vraćeno preko 30.000.000 KM ranije stvorenih obaveza.

Na ovaj način lađa Unsko-sanskog kantona uplovila je u nešto mirnije vode.

Da postoje i drugi centri moći kojma stabilnost kantona i nije najviši prioritet vidjelo se prilikom nacrta Budžeta USK-a za 2016. godinu. Unatoč značajnim dugovima, pokušalo se nametnuti obaveza kantonu da isfinancira općinske projekte u iznosu od 5.000.000 KM. Ovoj namjeri usprotivilo se neposlušno krilo unutar SDA (Veladžić, Jusić, Mahmić, Ćufurović i Mahić), koje ne slijedi slijepo instrukcije njihove Kadića – centrale, tako da je usvojen amandman kojim su ova sredstva izbačena iz budžeta.

Međutim, prilikom usvajanja prijedloga kantonalnog budžeta ipak su progurani višemilionski iznosi namjenjeni lokalnom nivou, a na teret kantonalne kase. Sve je to isplanirala A SDA preko svoga ministra financija Durakovića. Isto su to radili dok su obnašali vlast sa SDP-om, danas to rade na štetu SDA.

Na prijedlog poslanika Sanela Mahića (SDA), Skupština je doduše tijesnom većinom usvojila Zaključak da se traži od Vlade USK-a da prilikom realizacije ekonomskih kodova kao što su grantovi nižim nivoima vlasti, subvencjie javnim preduzećima, gradnja poslovnih i industrijskih zona, sanacija šteta uslijed poplava, kapitalni grantovi krene tek po sustizanju zaostalih plata, a što je u skladu s Zakonom o izvršenju Budžeta USK za 2016. godinu.

Da li će Vlada ispoštovati juriš A SDA na kantonalnu kasu i podleći pritiscima centara moći ostaje da se vidi. A da postoje jaki vjetrovi kontra jedara kantona najjasnije se moglo vidjeti usvajanjem Odluke o stečajnom postupku „TKA“ d.o.o. Cazin, unatoč istaknutom mišljenju kantonalnog pravobranioca da bi se istom mogle proizvesti „štetne posljedice za USK“, A SDA je na njemu istrajala.

Pirati iz Cazina

Posljednji u nizu ataka na kantonalnu riznicu je bila i Odluka o zaduženju kantona za izgradnju kanalizacionog sistema u Općini Cazin u iznosu od 4.000.000 eura + 1.000.000 eura.

Zaključak o podršci Projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Općini Cazin potpisao je još 14.02.2013. godine za vrijeme Lipovačine Vlade Ministar privrede USK-a Redžo Kurbegović (SBB).

Hozan i Nermin su i tada ucijenili SDP. Ili ovaj projekat podržati ili raspad koalicije. Na isti način su tada uzeli pare dobiti od šuma za projekte u Cazinu. Uglavnom ucjenom. U istoj je situaciji danas SDA. Poslije para za kanalizaciju njihov slijedeći juriš je na dobit US – šuma (12 miliona). Njih pokretanje DI „Sanica“ i dolina Sane uopće ne zanima osim da iz Grmeča izvlače drvnu masu.

Prilikom svog izlaganja za skupštinskom govornicom Načelnik Općine Cazin mr. Nermin Ogrešević ubjedljivo je izložio višestruke koristi ovog projekta za Općinu Cazin. Samo je ostao nedorečen koji su to interesi građana ostalih općina kantona da učestvuju u vraćanju tih sredstava, pogotovu uzimajući u obzir činjenicu da isti ti građani participraju u troškovima izgradnje kanalizacionih sistema u svojim općinama. Suštinsko je ovdje pitanje zašto matična općina Cazin neće da bude žirant svom preduzeću a tovari tu obavezu prosvjetarima, policiji, socijali, borcima, u cjelini na štetu budžetskih korisnika.

Ostala je ovdje misterija kako laicima tako i najozbiljnijim finansijskim ekspertima kakao će to JKP „VODOVOD“ Cazin, unatoč najavljenom povećanju cijene vode vratiti svoj dio kredita od 1.000.000 eura, kojem je prema navedenoj Odluci žirant Unsko-sanski kanton.

Financijski potencijal ovog cazinskog preduzeća na čijem je čelu Ogreševićev kum Ibrahim Tatarević Bajko, koji se ogleda u kontinuiranim finansijskim gubicima (2012. godina – gubitak 568.135KM,  2013. godina – gubitak 131.709KM, 2014. godina – gubitak 743.490KM) uz ukupne obaveze s 31.12.2014. godine u iznosu od 10.779.037KM i pripadajući kapital preduzeća od samo 4.255.524KM nikako ne ide u prilog namjeri vraćanja pripadajućeg dijela kredita od 1.000.000 eura. S ovom činjenicom bi morao biti budući žirant upoznat. A to su Skupština i Vlada kantona, a u konačnici i obespravljeni budžetski korisnici čiji je javni bunt ovakvim potezima A SDA i definitivno opravdan.

Ovdje je osnovno pitanje kako će se postaviti SDA jer bi i ona u konačnici mogla pretrpjeti najveću štetu slično SDP-u na prošlim izborima. Unatoč intenzivnom lobiranju nekoliko dana prije prošle sjednice Skupštine, ali i tokom same sjednice usmjerenog kako ka pripadnicima opozicije tako i ka odmetnutom krilu SDA, nije obezbijeđena potrebna većina da ovaj materijal dobije većinu u skupštinskim klupama, pa ga je predlagač (A SDA) povukao s dnevnog reda.

Da li će Unsko-sanska budžetska lađa na narednom skupštinskom zasjedanju biti i definitivno potopljena od beskrupuloznih pirata iz Cazina (A SDA) ostaje da se vidi….

KOMENTARI:
Loading...