Špekulacije o krizi vlasti u Bihaću postaju sve jasnije i očitije kako se približava kraj ovog mjeseca.

Naime, Poslovnik o radu Gradskog vijeća nalaže predsjedniku vijeća i njegovim zamjenicima da održe bar jednu sjednicu Gradskog vijeća mjesečno, a po potrebi mogu i više.

Prema svemu sudeći, sjednica ovog mjeseca neće biti održana, jer ista mora biti zakazana najmanje 7 dana prije njenog održavanja, tako da je predsjedavajućem Gradskog vijeća u Bihaću Jurić Romanu ostalo svega nekoliko dana da sazove 19. sjednicu.

U prilog ovim tvrdnjama ide i činjenica koja je nedavno plasirana iz “kuhinje Kabineta gradonačelnika” da su otkaze dobili Smlatić Šefik i Alijagić Adnan, a poznat je uticaj i povezanost pomenutih sa pojedinim vijećnicima.

Razlozi za održavanje sjednice, bar jedne su svima poznati, no međutim, predsjedavajući Gradskog vijeća i njegovi zamjenici očigledno smatraju da u ovom momentu nema stvari, onih bitnih, za život Bišćana i Bišćanki o kojima bi se dalo raspravljati. Također, postavlja se pitanje i paušalne naknade za mjesec januar ukoliko se ne održi sjednica.

No, nije problem u političkoj krizi i nisu jedini predsjedavajući i njegovi zamjenici oni koji mogu zakazati sjednicu, očekivati je da u ovom momentu reagira uspavana opozicija i pozove na odgovornost i sa zahtjevom od 10 vijećnika sazovu narednu sjednicu, kako bi bar svoju zakletvu ispoštovali o poštivanju službenih akata, a Poslovnik o njihovom radu je prvi na listi kojeg se oni moraju/trebaju pridržavati.

Nažalost zbog ličnih interesa i sukoba na relaciji gradonačelnik, savjetnici i vijećnici opet ispaštaju Bišćani i Bišćanke.

Odgovornost je najveća svakako na predsjedavajućem Gradskog vijeća Jurić Romanu, te na njegovim zamjenicima Selmanović Mirsadu, Ćehajić Amri i Mustafić Enveru, koje ćemo podsjetiti na poslovnik i član 72. stav (1) koji glasi i član 73. stav (1) i (2):

72 73

KOMENTARI:
Loading...