Vlada Unsko-sanskog kantona  na šesnaestoj sjednici  donijela je dvije odluke  kojima su utvrđeni prijedlozi za kratkoročno i dugoročno zaduženje u iznosu od sedam i 16,5 miliona KM,  u cilju konsolidacije budžeta. Obje odluke bit će upućene u skupštinsku proceduru.

„Ovim kreditnim zaduženjima  stvorit će se pretpostavke za bolje  funkcioniranje budžeta u ovoj i narednim godinama“, kazao nam je Zikrija Duraković, ministar finansija u Vladi USK .

Detaljniji program utroška ovih sredstava bit će naknadno utvrđen, ali prema riječima ministra Durakovća,  njihova namjena je pokriće  deficita iz prethodnih godina.

Vlada je nastavila aktivnosti sa sindikatima budžetskih korisnika oko prijeloga rješenja spornih pitanja. Kako je kazao premijer Izudin saračević, svim sindikalnim organizacijama upućena su dva prijedloga rješenja. Šta će sindikati odlučiti znat će se u ponedjeljak, do kada  trebaju zauzeti stavove o predloženim vladinim rješenjima.

Premijer Saračević je kazao da se intenzivno radi na uspostavi upravljhačkih struktura  u  kantonalnim institucijama u čemu nailazi na određene probleme. Kao očit primjer neodgovornosti  premijer Saračević naveo je pokušaj destrukcije kompletnog sistema osnovnog obrazovanja  od strane rukovodnih organa i direktorice Osnovne škole u Kamenici.

Saračević je naglasio da će Vlada, bez obzira na otpore na koje nailazi, nastaviti aktivnosti  oko  uspostave upravljačkih struktura.

KOMENTARI:
Loading...