Danas su u Bihaću otpočeli razgovori o rekonstrukciji vlasti USK-a. Definitivno je i A SDA, koja je do sada bila protiv ulaska SBB-a u vlast, pod pritiskom partnerske SDA prihvatila ulazak treće stranke u parlamentarnu većinu.

Članovi Izvršnog odbora SDA su se na posljednjoj sjednici izjasnili o potrebi stvaranja veće parlamentarne većine i zbog činjenice da će u tekućem mandatu doći do ustavnih promjena za koju je neophodno osigurati dvotrećinsku većinu.

Svi članovi Izvršnog odbora SDA su bili jedinstveni u stavu da je SDA napravila grešku kada je partnerskoj A SDA omogućila paritetnu zastupljenost u izvršnoj vlasti jer je A SDA partnersku korektnost zloupotrijebila u resorima i na direktorskim pozicijama koje je dobila raspodjelom.

Članovi SDA zamjeraju partnerskoj A SDA i političku štetu koju je ministar financija Zikrija Duraković učinio prijedlogom smanjenja osnovice plaća budžetskih korisnika. To je izazvalo nepotrebne nesuglasice sa sindikatom i budžetskim korisnicima koji su na svojim skupovima prozivali SDA i njene kadrove koji nikakve veze nisu imali sa ovim prijedlogom. Duraković je na skupštini predložio i zaduženje kantona u korist općine Cazin a da o tome uopće nije konsultirao ni jedan organ SDA stranke.

Ono od čega Izvršni odbor i pregovarački tim SDA neće odustati to je princip izborno – matematičke raspodjele vlasti. Ovaj je princip primijenjen na svim nivoima vlasti gdje je već izvršena rekonstrukcija.

Značajna je i činjenica da su u pregovarački tim SDA, osim predsjednika i potpredsjednika Kantonalnog odbora (Dedića i Avdića) ušla i tri predsjednika općinskih organizacija Handanagić (Cazin), Mulalić (Bužim) i Kamber (Sanski Most), koji neskriveno zagovaraju da se A SDA i njeni kadrovi „odmore“ od učešća u vlasti… – piše inmedia.ba

KOMENTARI:
Loading...