Konkurs za posao: Organizator transporta – distributivni centar Bihać (m/ž)

Privredno društvo Euro-Express d.o.o. Banja Luka, koje se bavi djelatnošću pružanja usluga iz oblasti transporta, poštanskih i kurirskih usluga, raspisuje konkurs za radno mjesto:

Organizator transporta – distributivni centar Bihać (m/ž)

Opis radnog mjesta: 

organizuje rad centra za distribuciju, upravlja, prati i odgovara za njegov rad

svakodnevno planira, organizuje i kontroliše dostavu – preuzimanje pošiljki po adresama i dostavnim listama

kreira i predlaže raspored linija i vozila u mreži centra

svakodnevno organizuje zbirni transport preuzetih pošiljki iz centra za distribuciju prema Centralnom magacinu i odgovara  za pravovremene polaske vozača

prati ispravnost i opremljenost vozila u saradnji sa šefom voznog parka, upućuje vozila na tehnički pregled, servis i popravku

izdaje putne naloge kuririma, vodi računa o njihovom pravilnom korištenju, evidentira, sortira i razdužuje iste na kraju svake sedmice

uredno i ažurno vodi evidenciju u sistemu, odlaže i čuva potrebnu dokumentaciju

organizuje edukaciju kurira na terenu, prati njihov rad i ocjenjuje osposobljenost.

قالب وردپرس

KOMENTARI:
Loading...