Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti USK napokon bi trebao ugledati svjetlo dana i to nešto više od tri godine od započete procedure njegovog usvajanja. Iako je u nekoliko navrata prijedlog Nacrta Zakona o plaćama mijenjan, usvojen je 2013. godine, nakon čega je održana i javna rasprava, što ipak nije dovelo i do samog usvajanja Zakona.

Nakon prošlogodišnjih protesta došlo je do ponovne izmjene, te bi se konačna verzija napokon trebala naći pred poslanicima.

Ono što su istakli članovi Komisije za budžet je da zapravo i nije bilo nekih suštinskih izmjena, te da ovaj prijedlog Zakona nije Zakon o uštedama i neće dovesti do značajneg smanjenja kada je u pitanju trošenje sredstava za plaće budžetskih korisnika.

KOMENTARI:
Loading...