Novina u radu Vlade i Skupštine USK-a

 

Prvi ljudi izvršne i zakonodavne vlasti USK, premijer Mustafa Ružnić i predsjedavajući Skupštine USK-a Agan Bunić, sazvali su i danas održali sastanak sa direktorimajavnih  kantonalnih ustanova. Nova je ovo praksa u radu vlasti USK-a, a cilj kolegija je da skupa sa direktorima se ustanove mogućnosti boljeg poslovanja, koordinacije i efikasnosti rada ustanova na čijem su čelu.

Premijer Ružnić posebno je naglasio da od direktora kantonalnih javnih ustanova očekuje zakonit rad, te efikasnost i dobre rezultate poslovanja.

 

KOMENTARI:
Loading...