Učenici Mješovite srednje škole iz odjeljenja D3 u okviru projekta Građanin pokrenuli su aktivnosti sa ciljem popunjavanja fonda Gradske biblioteke u Ključu.U sklopu projekta učenici su pozvali građane da višak knjiga koji posjeduju donesu u prostorije škole kako bi se na taj način popunio i obogatio fond biblioteke. S tim u vezi  u petak, 13 marta  učenici su organizirali i akciju prikupljanja knjiga na Trgu Alije Izetbegovića u Ključu.

Odziv  građana na  akciju naših srednjoškloaca do sad  je bio izuzetno dobar o čemu govori i broj prikupljenih knjiga. Naime do sada je prikupljeno 209 knjiga različitih žanrova koje će u narednom periodu krasiti police ključke biblioteke.

Gradska biblioteka u Ključu djeluje u  okviru Javne ustanove Centra za kulturu i obrazovanje a na  svojim policama ima 15.680 naslova, od čega se oko šezdeset procenata odnosi se na prijeratni bibliotečki fond. Preostali dio odnosi se na stručnu literaturu, romane i bestselere. Fond gradske biblioteke je u toku rata pretrpio veliku štetu i sa prvobitnih 25.000, biblioteka je kraj rata dočekala sa svega 12.000 naslova.Imajući u vidu sveopštu socio-ekonomsku situaciju u našoj zemlji, od 2013. godine menadžment ove javne ustanove odlučio je da članarina i čitanje, posuđivanje knjiga iz biblioteke, bude potpuno besplatno za sve ljubitelje knjige.

Projekt srednjoškolaca je sigurno dobra ideja koja će imati višestruku korist za lokalnu zajednicu, od popunjavanja knjižnog fonda biblioteke do razvijanja svijest kod građana o važnosti pisane riječi.

KOMENTARI:
Loading...