Općinsko vijeće usvojilo je nacrt budžeta općine za 2016. godinu u iznosu od 4,089.000 KM.  Očekuje se da bi po okončanju  zakonske procedure, budžet trebao biti donesen do kraja godine.

Razmatran je i izvještaj  o izvršenju budžeta  u prvih devet mjeseci .  Nakon niza primjedbi, ovaj materijal nije dobio potreban broj glasova.

U izveštaju o izvršenju budžeta iskazan je prihod u iznosu od 4.259.147,29 KM. Prihodi od poreza u ovom period ostvareni su u iznosu od 75,90, a neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 84,46 posto u odnosu na plan. Ovaj material nije dobio potreban broj glasova, a vijećnici su to pravdali malim procentom izvršenja kada su u pitanju određene budžetske stavke .

Vijećnici su bez veće rasprave usvojili Nacrt budžeta općine za 2016. godinu u iznosu od 4,089.500,00 KM. Budući da je riječ o nacrtu o kome će se provesti javna rasprava, material je usvojen u predloženom obliku koji bi se u formi prijedloga pred vijećnicma trebao naći najkasnije na decembarskoj sjednici.

Također su u formi nacrta usvojene odluka o upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne urbane opreme, te odluka o upravljanju i održavanju objekata i uređaja javne rasvjete. Usvojeni su i regulacioni planovi prostornog obuhvata Drvne industrije Ključ, te regulacioni plan Novog gradskog groblja.

KOMENTARI:
Loading...