Pojedine općine u FBiH bilježe odlične ekonomske rezultate, ali postoji i niz gradova koji propadaju i u kojima, sudeći prema zvaničnim statističkim podacima, zasigurno ne želite živjeti.

Listu najrazvijenijih, ali i najnerazvijenijih općina u FBiH objavljuje Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR) na osnovu socioekonomskih pokazatelja. Stepen zaposlenosti i nezaposlenosti, broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1.000 stanovnika, procijenjeni bruto društveni proizvod (BDP) po općinama po glavi stanovnika  i broj odsutnog stanovništva u odnosu na popis iz 1991. godine, služe za izračunavanje indeksa razvijenosti svake općine u FBIH.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u odnosu na procjenu prisutnog broja stanovnika, a stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka s biroa o broju nezaposlenih po općinama u odnosu na radno aktivno stanovništvo. Iako Federalni zavod za statistiku ne radi obračun BDP-a po općinama, FZZPR izvršio je procjenu BDP-a prema vlastitoj formuli.

Na osnovu indeksa razvijenosti, izvršeno je rangiranje razvijenosti općina, pri čemu su kao nerazvijene označene one općine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50% prosjeka FBiH, a nedovoljno su razvijene one općine koje imaju indeks razvijenosti između 50% i 75% prosjeka FBiH. Kao razvijene označene su one općine čiji je indeks razvijenosti iznad prosjeka FBiH. U sljedećoj infografici pogledajte podatke koji su korišteni za rangiranje općina, te listu najnerazvijenijih općina. Podaci o bruto društvenom proizvodu po glavi stanovnika u općini Dobretići nisu dostupni.

Nerazvijene-opcine-FBiH

Iz priloženih podataka vidljivo je da se u Kantonu 10 nalaze tri od deset najnerazvijenijih općina u FBiH. Slijede Srednjobosanski kanton, Unsko-sanski kanton i Bosansko-podrinjski kanton sa po dvije općine. Rubni dijelovi BiH koji su udaljeni od glavnih administrativnih i industrijskih centara trpe posljedice lošeg razvoja, a stanovništvo se iz ovih općina iseljava u velikom broju, piše Faktor.

KOMENTARI:
Loading...