Neizmireni dugovi  Kantonalne bolnice prema dobavljačima , ali i takođe neizmireni troškovi tekućeg poslovanja , koji su dostigli iznos od 13 miliona maraka  prijete  finansijskim kolapsom ove ustanove. Jedan od najvećih razloga  ove dubioze su obaveze za liječenje  78.000 neosiguranih lica, koje  samo u posljednjih 5 godina  prelaze iznos od 1,8 miliona maraka.  U Bolnici smatraju da se jedino  kreditnim zaduženjem  situacija može spasiti, o čemu će konačnu odluku donijeti osnivač.

Iako se i struka i politika u biti slažu da se  situacija u Kantonalnoj bolnici „Dr.Irfan Ljubijankić“ mora hitno mjenjati, u stvarnosti , malo  toga  je urađeno.  Niz poteškoća  u poslovanju ove zdravstvene ustanove iz godine u godinu,   prijete  finansijskom blokadom  i svako odugovlačenje vodi u novu dubiozu.

Višegodišnje akumuliranje   troškova  rezultira nemogućnošću  izmirenja dugovanja prema dobavljačima, ali i tekućih  troškova poslovanja , što često dovodi do blokada  računa i prinudnih naplata.  Takve situacije se rješavaju  pozajmicama , pa se  začarani krug zaduženosti  samo povećava.   U Bolnici strahuju  da bi zbog dugovanja prema dobavljačima koja se kreću između 10 i 13 miliona maraka, ali i isteklih pozajmica, ponovo se mogli suočiti sa finansijskom blokadom.

Zahtjev  za kreditno zaduženje  u visini dugovanja bolnice  upućen je osnivaču. Bez obzira kako u konačnici prijedlog za prevazilaženje  prijetećeg financijskog kolapsa bolnice izgledao,višemilionska sredstava se pod hitno moraju iznaći. Svaki novi dan za bolnicu znači  veći minus  i složenije stanje u javnom zdravstvu.

 

KOMENTARI:
Loading...