U odluci koja je donesena prije sedam godina u Parlamentu FBiH stoji da su participacije prilikom liječenja oslobođeni građani iz 15 kategorija, a neki od njih su djeca, starije osobe, te socijalno ugrožene osobe… Po svemu sudeći ona je samo slovo na papiru. U šest kantona od ukupno 10 u zdravstveni sistem je uvedeno plaćanje premije i pored uredno plaćenog zdravstvenog osiguranja.

Kupovina premije nije obavezujuća ni u jednom od kantona, ali u suprotnom pacijent je dužan platiti participaciju za usluge. Ovo su kantoni u kojima bi se trebali kupovati premije: Unsko-sanski (USK), Zapadnohercegovački (ZHK), Hercegovačko-neretvanski (HNK), Livanjski kanton, Tuzlanski (TK) i Srednjobosanski kanton (SBK). Cijena premije na godišnjem nivou je od 20 do 30 KM.

140.000 premija

U SBK na godišnjem nivou proda se oko 140.000 premija, a uvedenu su u sistem 2009. po cijeni na godišnjem nivou 30 KM. U resornom ministarstvu su nam rekli da se odluka koja je donesena prije sedam godina na federalnom nivou, nikad nije ni mogla primijeniti, zbog nedostatka novca.

– Lako je donijeti odluku i ljudima dati nadu, a realno ta provedba je daleka od naših mogućnosti. To je čisto zavaravanje. U samoj toj odluci bio je predviđeni budžet potrebnih sredstava i na startu našem kantonu nedostajalo je 20 miliona KM. Primjena te odluke je bila ravna sferi naučne fantastike. Manjak novca je osnovni motiv za uvođenje premija, pri čemu se građani oslabađaju plaćanja participacije – objasnila je Snježana Gučanin, sekretar Ministarstva zdravstva i socijalne politike SBK.

U ovome kantonu djeca do 18 godine su oslobođena plaćanja premije, a ta odluka je na snazi od prvog januara ove godine. Ni građani u južnijem dijelu zemlje nisu u boljem položaju. Oni kupe više od 171.300 markica na godišnjem nivou po cijeni od 20 KM, a prema najavama iz Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO) HNK, markice će kupovati i dalje svi oni kojima je potrebna zdravstvena usluga. Ukoliko dođe do usklađivanja s odlukom Parlamenta FBiH neki od građana će tek iduće godini biti oslobođeni plaćanja. U TK i dalje kupuju premije.

USK najbolji

-Upravni odobor ZZO TK je 2010. napravio odluku koja je trebala biti usklađena s onom iz 2009. s federalnog nivoa vlasti. Prijedlog je bio na skupštini TK, međutim i dalje je ostala na snazi stara odluka kojom se predviđa kupovina markica. Premije niko nije oslobođen – objasnio je Riad Kurtalić, glasnogovornik ZZO TK.

U Livanjskom kantonu niko nije oslobođen plaćanja premije. Ako bi se tražio kanton za primjer, sigurno bi to bio USK u kojem se kupuju premije uz zadravstveno osiguranje. Ali u skladu sa odlukom Federalnog parlamenta, što znači da ih ne plaćaju porodice šehida, invalidi, duševni bolesnici, demobilisani borci, djeca do polaska u školu…

U najboljem položaju BPK, SK i ZDK

Osiguranici su najbolje prošli u Bosansko-podrinjskom kantonu (BPK) gdje niko ne mora plaćati dodatne troškove. Slično je i u Zeničko-dobojskom i Kantonu Sarajevo gdje je veliki broj osiguranika oslobođen ovih troškova, uključujući penzionere sa minimalnom penzijom, nezaposlene, civilne žrtve rata i invalide. Više od 80 posto građana Federacije je zdravstveno osigurano. Za preko 1,2 miliona ljudi osiguranje plaćaju poslodavci, biroi za zapošljavanje, penzioni i socijalni fondovi ili oni sami.

KOMENTARI:
Loading...