Komisija za obrazovanje Skupštine Unsko-sanskog kantona je jučer raspravljala o zahtjevu Unije studenata, a koji se odnosi na izmjene zakona koji tretira uslov za upis naredne godine dodiplomskog studija.

Prema riječima predsjednika komisije Hodžić Damira, studenti su do sada ovaj problem prevazilazili usvajanjem pravila Univerziteta, međutim ove godine to nije moguće. Komisija je jednoglasno usvojila zaključak kojim će se tražiti dopuna dnevnog reda naredne sjednice Skupštine kako bi prije kraja roka upisa studenti ostvarili pravo upisa.

Izmjene ovog zakona treba usvojiti Skupština na svojoj sjednici 9. oktobra, te bi na taj način studenti ostvarili uslov upisa za narednu godinu sa mogućnošću da prenesu najviše dva predmeta.

KOMENTARI:
Loading...