Ibro Ćerimović je rođen davne 1922. godine i sa svojih 95 godina, najstariji je Vrnogračanin. Ono što je prosto nevjerovatno, jeste da je Ibro penzioner već 70 godina, a taj status je dobio poslije II Svjetskog rata, kao ratni vojni invalid. Iako invalid, Ibro je cijeli život radio teške poljoprivredne poslove.

Jedan od poslova kojima se Ibro bavio, bio je prevoz robe iz Gline u Vrnograč i obratno. I u 95. godini, Ibro je redovan na džuma namazu u vrnogračkoj džamiji, gdje kako sam kaže ima posebno mjesto sa klupom koja služi za starije i invalidne osobe. Punih 18 godina Ibro je bio mutavelija u vrnogračkom džematu.

Jedan od poslova kojima se Ibro bavio, bio je prevoz robe iz Gline u Vrnograč i obratno. I u 95. godini, Ibro je redovan na džuma namazu u vrnogračkoj džamiji, gdje kako sam kaže ima posebno mjesto sa klupom koja služi za starije i invalidne osobe. Punih 18 godina Ibro je bio mutavelija u vrnogračkom džematu.

Ibro je ranjen 1944. godine i tog perioda izuzetno se dobro sjeća. U periodu između dva rata, Ibro je proveo djetinjstvo i prve mladalačke dane. Vrnograč je u to vrijeme bio čaršija koju su nastanjivali i nekoliko hrvatskih i srpskih porodica, zajedno sa poznatim muslimanskih porodicama, čiji potomci i danas žive u Vrnograču.

Ibro je završio četverorazrednu osnovnu školu u Vrnograču, a i danas se sjeća učitelja koji su mu predavali. Sa 95 godina života, Ibro ima 85 potomaka,  od toga  44 praunučadi i  13 čukununučadi.

KOMENTARI:
Loading...