Sudsko vijeće Kantonalnog suda u Bihaću proglasilo je krivim i osudio Hasiba Ćehića na četiri godine zatvora za počinjeno krivično djelo nečovječnog postupanja sa ratnim zarobljenicima tokom 1994. i 1995. godine.

Prema prvoj tački optužbe, optuženi Ćehić je u Pećigradu maltretirao zarobljene Kadirić Rufada i Heljezović Kemala te im nanio teške tjelesne ozljede, a sredinom 95-te godine nečovječno postupao s petoricom zarobljenih pripadnika Vojne policije Armije BiH u mjestu Zagrad u Velikoj Kladuši.

KOMENTARI:
Loading...