Vijećnici Gradskog vijeća Bihać na današnjoj 7.redovnoj sjednici jednoglasno su usvojili Odluku o broju, visini i ukupnom iznosu sredstava namijenjenih za stipendije u akademskoj 2014./2015.godini Današnjom usvojenom odlukom stipendirat će se 30 novih korisnika, od čega 15 studenata koji studiraju na državnim univerzitetima BiH osim Univerziteta u Bihaću sa 150 KM i 15 studenata koji studiraju na nekom od fakulteta/visokih škola Univerziteta u Bihaću sa 100 KM. Novina u ovogodišnjoj odluci jeste da studenti sa prosjekom ocjene 9 i više automatski dobivaju gradsku stipendiju.

Naime, Gradsko vijeće za svaku akademsku godinu utvrđuje broj, visinu i ukupan iznos sredstava namijenjenih za stipendije, a usvojenom odlukom utvrđuje se broj stipendija koje će dodijeliti za deficitarna zvanja za prvu godinu studija, broj stipendija koje će se dodijeliti za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija, broj stipendija koje će se dodijeliti za ostala zvanja za prvu godinu studija i broj stipendija koje će se dodijeliti za ostala zvanja za drugu i više godine studija.

Budžetom grada Bihać za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 100.000 KM za stipendiranje studenata. Prema postojećoj evidenciji dosadašnjih korisnika stipendija obaveze prema njima iznose 64.000 KM, što znači da je za dodjelu novih stipendija na raspolaganju 36.000 KM.

Od ukupno predloženog broja stipendista stipendije će biti dodijeljene na slijedeći način: 5 stipendija za deficitarna zvanja za prvu godinu studija,10 stipendija za deficitarna zvanja za drugu i više godine studija, 5 stipendija koje će se dodijeliti za ostala zvanja za prvu godinu studija i 10 stipendija koje će se dodijeliti za ostala zvanja za drugu i više godine studija. Konkurs za dodjelu stipendija grada Bihaća će se raspisati i objaviti u sredstvima javnog informisanja po stupanju na snagu ove Odluke. Postupak dodjele stipendija po raspisanom konkursu za akademsku 2014./2015. godinu provest će komisija za dodjelu stipendija na način utvrđen Odlukom o stipendiranju studenata.

KOMENTARI:
Loading...