Na današnjoj 13.sjednici GV Bihać nakon duge i na momente žustre rasprave većinom glasova usvojen je Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na pokretanje postupka dodjele koncesije Javnim natječajem – tender za projektovanje, izgradnju, upravljanje i prijenos mHE na lokalitetu Martin Brod i Dobrenica.

Usvojenom odlukom data je saglasnost Vladi USK-a , odnosno Ministarstvu privrede na pokretanje postupka dodjele koncesije javnim natječajem uz obavezu da se prilikom provođenja dodjele koncesije maksimalno uključi i NP Una u svim fazama budućih aktivnosti , kao i eventualnih odluka koje se budu donosile u vezi sa navedenim predmetom koncesije.

“Imali smo jednu demokratsku raspravu u gradskom vijeću gdje smo mogli čuti stavove za i protiv i većina u GV Bihać usvojila je ovu odluku koja sad ide prema Vladi USK-a i ono što je također bitno ukoliko menadžment NP Una na čijem se teritoriju i nalazi lokacija ne da saglasnost neće se ni ova protočna centrala graditi. Imali smo danas priliku čuti dosta politikanstva i ubiranja jeftini političkih poena, a to nikome ne treba u današnje vrijeme. Ovdje ne treba biti apriori protiv hidrocentrala bez mišljenja struke i ako je itko za NP Una to je grad Bihać i to smo pokazali ulaganjem , ali ako želimo živjeti od turizma onda moramo konačno vidjeti koji su to benefiti od turizma i tražiti od viših nivoa vlasti da ulože daleko više sredstava od mizernih 500.000 KM koliko sad izdvajaju na NP Una “- kazao je gradonačelnik Galijašević.

KOMENTARI:
Loading...