U prvim sedmicama tekuće kalendarske godine primjetne su velike gužve pred poslovnicom Zavoda za zdravstveno osiguranje USK-a, obzirom da je veliki broj građana požurio da što prije uplati zdravstvene premije za 2016. godinu. Uplata se može izvršiti do 30. aprila tekuće godine, a visina premije zadržala je prošlogodišnji nivo i iznosi 20,00 KM po osiguranoj osobi.

Plaćanje premije nije obavezno, ali njenim plaćanjem osigurana lica su oslobođena participacija prilikom korištenja zdravstvene zaštite tokom jedne kalendarske godine. Uplatu premije osigurana lica mogu izvršiti lično, ili putem platne liste poslodavca uz obavezno dostavljanje spiska zaposlenika za koje se plaća premija nadležnoj poslovnici Zavoda. Osigurana lica mogu na jednoj uplatnici izvršiti uplatu i za svoje članove porodice, uz obavezno upisanje njihovih jedinstvenih matičnih brojeva. Uplata premije za 2016. godinu nadležna Poslovnica će evidentirati u zdravstvenu legitimaciju osiguranog lica. Uplata premija zdravstvenog osiguranja od strane osiguranih lica se odvija planiranom dinamikom, i u prvim danima nisu zabilježena veća čekanja na šalterima poslovnice Zavoda za zdravstveno osiguranje.

Za sve potrebne informacije zaintersovana lica se mogu obratiti nadležnoj poslovnici Zavoda u svom mjestu prebivališta. Zbog očekivanog velikog interesa osiguranih lica za plaćanje i evidentiranje premije za 2016. godinu, sve poslovnice Zavoda će produžiti svoje radno vrijeme do 17:00 sati.

KOMENTARI:
Loading...