U petak 18.septembra u gradskoj vijećnici sa početkom u 10:00 sati održati će se 15. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevni red :

1. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog DV 10 (20) kV „Zavalje 2“ sa upotrebom univerzalnog kabla AXCES 3×70/16 mm2 izmještanje STS –B 10(20)/0,4 kv „Zavalje 2“ u naselju Zavalje Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije elektroenergetskog objekta niskonaponska mreža „Golubićki put 2“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda
BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

2. a) Prijedlog Odluke o odbijanju građanske inicijative građana mjesne zajednice Ripač za sprovođenje vanrednih izbora u mjesnoj zajednici Ripač

b) Prijedlog Odluke o odbijanju građanske inicijative za smjenu predsjedniika i dijela članova Savjeta mjesne zajednice Izačić

3. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje stambene zgrade u sklopu RP Ozimice II.

4. a) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Ajkić Đuli iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele
b) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Henić Senadu iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele

c) Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Ibradžić Šerifu iz Bihaća radi oblikovanja građevinske parcele

5. Prijedlog Odluke o prodaji motornih vozila Grada Bihaća

6. Prijedlog Odluke o ustupanju motornog vozila na privremeno korištenje Konzultantu konzorciju JV „Fichtner – Una Consulting“

7. Prijedlog Odluke o kupovini stana Džananu Musi kapitenu kadetske košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine

8. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01. 01- 30.06.2015.godine
b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period od 01. 01.– 30.06.2015. godine

9. a) Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i članova Općinske izborne komisije Bihać
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradske izborne komisije Bihać

10. a) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Ismailj Salai iz Bihaća

b) Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva na građevinskom zemljištu u državnoj svojini u korist Imširović Nermina iz Bihaća

Na znanje;
– Informacija o radu Policijske stanice Bihać za august 2015. godine

KOMENTARI:
Loading...