Istim se traži od lokalnih zajednica da u okviru raspoloženih sredstava dostave svoje projektne prijedloge iz oblasti zaštite okoliša, odnosno projekte koji se odnose na:

a) zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda, te ublažavanje klimatskih promjena i zaštitu ozonskog omotača;

b) saniranje, poticanje izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, prikupljanje, recikliranje, ponovnu upotrebu, obradu i odlaganje svih vrsta otpada;

c) uređenje javnih zelenih površina;

d) zbrinjavanje otpadnih voda;

e) zaštitu i očuvanje biološke i pejzažne raznolikosti;

f) unapređenje i izgradnja infrastrukture za zaštitu okoliša;

g) poboljšanje energijske efikasnosti;

h) unapređenje korištenja obnovljivih izvora energije;

i) jačanje ekološke kulture građana;

j) poticanje istraživačkih radova, razvojnih studija, programa, projekata i drugih aktivnosti, uključujući i demonstracijske aktivnosti.

Svrha obavještenja je prikupljanje projektnih prijedloga kako bi se doprinijelo unapređenju zaštite okoliša odnosno osnažili gradovi i općine da na odgovarajući način podignu standarde u rješavanju problema iz navedenih oblasti.

Komentari: