Nakon što je na jučerašnjoj press konferenciji Selvedin Šatorović, predsjednik Sindikata obrazovanja FBiH izjavio da Vlada USK na uvid ne da informacije o utrošku budžetskih sredstava, kako bi Sindikati prihvatili argumentaciju Vlade da novca stvarno nema, reagirao je i Centar za zastupanje građanskih interesa iz Sarajeva je, koji između ostalog prati utroške budžetskih sredstava širom Bosne i Hercegovine.

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa (CPI) upozorava da dostupnost podataka o javnoj potrošnji i otvorenost budžeta predstavlja osnovu za odgovoran rad vlasti. Kako otvorenost i odgovornost izgledaju u praksi, pokazuje nam posljednji primjer iz Bihaća, gdje Vlada Unsko-sanskog kantona odbija prosvjetnim radnicima pokazati gdje završava novac namijenjen za njihove plate.

Na jučerašnjoj press konferenciji Sindikata prosvjetnih radnika Unsko-sanskog kantona, predsjednik Sindikata obrazovanja FBiH Selvedin Šatorović između ostalog je izjavio: „Sindikati su kao odgovorni socijalni partneri tražili da im Vlada USK dostavi gdje se to troše sredstva iz budžeta kako bi mogli prihvatili argumentaciju Vlade da nema novaca, ali su dobili odgovor da takve informacije ne mogu dobiti na uvid“.

Porazna je činjenica da vlada jednog kantona ni svojim zaposlenicima ne daje podatke o tome kako upravlja novcem građana koji joj je povjeren.

„Skrivanje budžetske potrošnje od građana predstavlja prevaziđenu praksu. Svi nivoi vlasti imaju obavezu izvještavati o prikupljenim i utrošenim sredstvima i trenutno se radi na tome da se objavljuju svi podaci o javnoj potrošnji, da izvještaji budu detaljniji i da se objavljuju proaktivno, a ne na zahtjev”, izjavila je Mirjana Sirćo, projektna menadžerica Fondacije CPI na projektu „Od javnih informacija do aktivnih građana“, za ABC.ba .

Izdaci za plate predstavljaju ogroman dio budžeta svih nivoa vlasti., Josip Milić, predsjednik Unije neovisnih sindikata BiH, u svojoj nedavnoj izjavi posebno ističe da dobro plaćeni političari ne ispunjavaju svoje zadaće dok je, istodobno, stanje u zemlji sve gore.

“Nisu pozivani na odgovornost za neurađeno, a naplaćeno. Po ovome, plaća jednog neodgovornog parlamentarca koji sebi može dopustiti nedolazak na sjednicu u ravnini je plaća četiri i pol profesora koji pošteno odrađuju svoj posao”, zaključuje Milić.

Fondacija CPI već godinama sakuplja i prezentira podatke o javnoj potrošnji. Očekujemo da svi nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini, otvoreno objave podatke o  prikupljanju i potrošnji javnog novca, kao i sve druge podatke od interesa za građane, na svojim internetskim stranicama. Do tada, građani, sindikati, novinari i svi zainteresirani mogu do sada objavljene budžetske podatke općina, kantona, distrikta, entiteta i države naći u Bazi javnih finansija na našoj internet stranici www.cpi.ba

Komentari: