Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jasmin Emrić je na sjednici tog doma postavio pitanje koje aktivnosti se vode na državnom i entitetskom nivou radi provođenja obaveza iz Reformske agende na smanjenju direktnih poreza koji opterećuju plaće, kako bi se smanjili troškovi rada, unaprijedio ambijent za investicije i povećala zaposlenost u formalnom sektoru.

Ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda mu je odgovorio da su svi nivoi vlasti usvojili svoje reformske agende, u skladu sa ustavnim i zakonskim nadležnostima.

“Pitanje izravnih poreza je u entiteskoj nadležnosti tako da su aktivnosti u vezi s ovom materijom sadržani u njihovim reformskim agendama”, kazao je Bevanda.

Po njegovim riječima, na posljednjoj sjednici Fiskalnog vijeća koje je održano s predstavnicima MMF-a u vezi sa ovom oblašću konstatirano je da su, u cilju poboljšanja ambijenta za otvaranje novih radnih mjesta poduzete mjere za smanjenje poreznog opterećenja rada na način da se moraju harmonizirati propisi između dva entiteta.

“Vlada Federacije BiH je već usvojila izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima, čiji je osnovni cilj smanjenje doprinosa za 33 posto na način koji će osigurati neutralni efekt u pogledu deficita”, naveo je ministar Bevanda.

Dodao je da je u RS-u u završnoj fazi usvajanje izmjena zakona o porezu na dohodak kojim bi se odredbe ovog zakona harmonizirale sa federalnim propisima koji reguliraju ovu oblast.

“Samim tim bi se smanjila opterećenja uposlenih”, kazao je ministar Bevanda.

KOMENTARI:
Loading...