Kantonalnoj bolnici u Bihaću zbog brojnih poteškoća u poslovanju prijeti finansijska blokada, te ova zdravstvena ustanova očekuje hitnu pomoć i intervenciju osnivača, istakao je direktor bolnice Smail Dervišević.

Prema njegovim riječima, svake godine posluju sa velikim gubicima, a najveći problem ove ustanove je veliki broj neosiguranih lica na području Unsko-sanskog kantona. Dervišević ističe kako je bolnica obavezna da zdravstvene usluge pruža svim građanima, ali da Zavod zdravstvenog osiguranja USK finansira isključivo usluge za osigurane osobe. Evidencije pokazuju da na području ovog kantona, od ukupnog broja stanovnika, ima oko trideset posto neosiguranih lica, od čega je veliki broj njih u stanju zdravstvene i socijalne potrebe.

“Iako se u zakonskim rješenjima navodi da se prava neosiguranih osoba finansiraju iz budžeta kantona ili općina, to niko ne čini. Znači, troškovi liječenja takvih osoba padaju isključivo na nas”, kaže Dervišević. Prema njegovim riječima, dodatni problem je u tome što bolnica danas zapošljava 857 radnika, što odgovara zadovoljenju zdravstvenih potreba cjelokupnog stanovništva, a ne samo osiguranih lica, što u konačnici multiplicira ukupne troškove.

“Višegodišnje akumuliranje troškova rezultiralo je u proteklim godinama nemogućnošću da se izmiruju dugovi prema dobavljačima, kao i tekući troškovi poslovanja. Sve je to često dovodilo do blokada računa i prinudnih naplata”, rekao je Dervišević. On je dodao kako su takve situacije rješavane pozajmicama ili kreditima, pa se godinama stvarao začarani krug zaduženosti.

“U ovom trenutku kao Damaklov mač prijeti nam nekoliko sudskih presuda od strane dobavljača za neizmirena dugovanja, što bi moglo ponovo dovesti do finansijske blokade našeg rada”, kazao je Dervišević. Kako se to ne bi dogodilo, istakao je, od vlasti u USK očekuju da im osiguraju dodatna sredstva za poslovanje, finansijsku likvidnost te nesmetan rad.

On smatra kako se dugoročno mora obaviti reforma finansiranja zdravstvenog sistema, a jedna od najbitnijih mjera, po njemu, je povećanje broja osiguranih osoba na području USK.

KOMENTARI:
Loading...