Prošlo je preko godinu dana otkako su na snagu stupili zakon i pravilnici o obaveznoj zakonskoj verifikaciji medicinske opreme u svim zdravstvenim ustanovama na teritoriji Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH br. 75/14).

Kako smo dobili informacije od imenovane laboratorije državnog Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Verlaba, na području Unsko sanskog kantona javne i privatne zdravstvene ustanove su u velikom procentu ispunile zakonsku obavezu i izvršile verifikaciju svoje medicinske opreme, te pokazali da brinu o zdravlju svojih građana, te da se ponašaju odgovorno.

Jedina zdravstvena ustanova sa područja USK, koja i pored višestrukih pismenih dopisa, kao i telefonskih poziva, nije ispunila zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme je Dom zdravlja Bosanski Petrovac.

Kako navode iz laboratorije Verlab i Instituta za mjeriteljstvo BiH, na osnovu zakona o mjeriteljstvu BiH (Službeni glasnik BiH br. 19/01) svaki korisnik mjerila koji nije izvršio obaveznu zakonsku verifikaciju medicinskih uređaja prekršio je zakon, te će ustanova i njeni odgovorni rukovodioci biti sankcionisani od strane inspekcijskih tijela. Isto tako, skreće se pažnja na sve građane koji se liječe u ustanovama koje nisu izvršile verifikaciju medicinskih uređaja, da te ustanove zakonski koriste neispravnu opremu na pacijentima, te da svi korisnici usluga u takvim ustanovama imaju sva prava da tuže navedene ustanove za neprimjereno rukovođenje i nesavjesno liječenje neispravnom opremom.

Također se navodi da svi pacijenti zahtjevaju od ustanova u kojima se liječe da im pokažu da im je oprema verifikovana od strane imenovanih laboratorija Instituta za mjeriteljstvo BiH, te da posjeduje markice navedenog državnog instituta.