Direkcija regionalnih cesta Unsko-sanskog kantona (USK) u 2016. godini će se , pored ostalog, baviti saniranjem klizišta na području kantona.

U prošloj godini riješili su 38, a ove će godine sanirati još 24 klizišta. Veća klizišta su u Gati, na Johovici i na području općine Ključ. U njihovu sanaciji bit će uloženo 750.000 KM.

Poplave velikih razmjera tokom 2104. godine dovele su do stvaranja brojnih klizišta na ovom području USK-a. Premda su u Direkciji za ceste očekivali da će u prošloj godini riješiti sva klizišta, to se nije desilo, jer je izostala finansijska pomoć viših nivoa vlasti.

Tako su dio posla morali prenijeti u 2016-tu godinu, a u te svrhe izdvojili su 750.000 KM. Čeka ih obnova 24 klizišta, a počet će od onih koje su ocijenili prioritetnim.

„Prioritet su klizišta u Johopvici, Gati i Konjodoru, kao i dva manja klizišta na području Ključa“, kaže Sanel Bajramović, direktor Direkcije regionalnih cesta USK.

Na ovaj će način omogućiti neometano funkcionisanje saobraćaja i olakšati život tamošnjem stanovništvu. Inače, u Direkciji za ceste u 2016. godini fokusirat će se na redovno i vanredno održavanje regionalnih cesta, što uključuje i obnovu saobraćajne signalizacije.

KOMENTARI:
Loading...