BOSNA  I  HERCEGOVINA

FEDERACIJA  BOSNE  I  HERCEGOVINE

UNSKO – SANSKI  KANTON

JU  MJEŠOVITA  SREDNJA  ŠKOLA  BIHAĆ

 

Broj:    322 / 15

Bihać, 02.04.2015.godine

DEMANT

Povodom objavljivanja vijesti na  portalu Cazin.net sa naslovom: Smijenjen direktor Mješovite srednje škole Bihać Muhamed Piralić od 02.04.2015., prisiljeni smo istu demantirati te obavijestiti sve roditelje, učenike, zaposlene i ostalu javnost na području Općine Bihać da direktor JU MSŠ Bihać nije  smjenjen.

Navedena prva sjednica Privremenog Školskog odbora nije sazvana i održana u zakonitoj proceduri u skladu sa važećim Zakonom o srednjim školama USK i propisima škole niti se tada može smijeniti direktor jer je ta sjednica isključivo konstituirajućeg karaktera.

U skladu sa važećim Zakonom o srednjim školama USK te prema članu 104. Pravila škole JU MSŠ Bihać prvu konstituirajuću sjednicu zakazuje isključivo direktor škole, čiju Vam kopiju i dostavljamo. Kako konstituirajuća  sjednica PŠO prema navedenoj zakonitoj proceduri nije još ni zakazana, navedeni skup smatramo nezakonitim i neće imati nikakvog pravnog dejstva.

Vezano za ova nezakonita događanja kao direktor ustanove zajedno sa Sinikatom SO JU MSŠ Bihać smo pismeno upoznali  resorno ministarstvo o nezakonitom  sazivanju i održavanju  prve konstituirajuće sjednice Privremenog ŠO JU MSŠ Bihać, danas u jutarnjim satima, bez prisustva i pozivanja direktora, predstavnika Sindikata i OSCE-a.

Ističemo da se nastavni proces u školi odvija neometano i redovno,  tako da javnost za sada nema nikakvih posebnih razloga za brigu.

S poštovanjem,

DIREKTOR  ;

Muhamed Piralić, dipl.oec.

KOMENTARI:
Loading...