Članak „Dio Agrokomerca pod hipotekom: Adnan Terzić i Amir Avdić uzeli 2 miliona KM kredita u Bobar banci?“ objavljen je dana 22.05.2016.godine od strane Portala NAP.ba Novinske agencije Patria, osnivač NA Patria doo Sarajevo, glavni urednik Edina Latif.

Sve informacije iznesene u članku su neistinite.

Amir Avdić, Terzić Adnan ni DD „Grupex“ Velika Kladuša nisu „digli kredit“ niti su zaključili ugovor o kreditu sa Bobar bankom. Imovina Agrokomerc DD Velika Kladuša nije založena za navodni kredit od 2 miliona KM kako se navodi u članku jer nije u vlasništvu DD „AGROKOMERC“ Velika Kladuša.

DD „Grupex“ Velika Kladuša vlasnik je nekretnina za koje DD „Agrokomerc“ Velika Kladuša tvrdi da su nekretnine njegove i za koje se u spornom članku tvrdi da su založene radi osiguranja kredita od 2 miliona KM. Vlasništvo nekretnine u korist DD „Grupex“ Velika Kladuša dokazuje se izvodom iz zemljišne knjige. Činjenicu vlasništva sporne nekretnine za koju se iznose neistiniti sadžaji u demantiranom članku istraživačko novinarstvo portala koji je objavio neistine moglo je uvtrditi uvidom u zemljišnu knjigu u Zemljišno-knjžnom uredu Općinskog suda u Velikoj Kladuši, kojim informacijama je temeljem Zakona o zemljišnim knjigama (član 9. tog Zakona) pristup slobodan i javan, odnosno zemljišna knjiga predstavlja javni registar pa se čak i telefonskim putem može provjeriti svaka činjenica u vezi vlasništva nad nekretninama za koje se tvrdi da su „založene pod hipoteku“.

Istina je da se pred Općinskim sudom u Bihaću vodi privredni spor,  a ne istraga kako se navodi u spornom članku i to po tužbi DD „Agrokomerc“ Velika Kladuša protiv DD „Grupex“ Velika Kladuša za utvrđenje prava vlasništva na spornim nekretninama, te je sud prvostepenu odluku donio u korist DD „Grupex“ Velika Kladuša, odnosno utvrdio da DD „Agrokomerc“ Velika Kladuša nije učinio vjerovatnim postojanje prava vlasništva na tom nekretninom.

Poslovanje DOO „AIRVENT“ Velika Kladuša nije dovedeno u pitanje zbog postojanja hipoteke na nekretnini jer je navedena firma u zakupu, pa je za zakupca nebitno ko je vlasnik nekretnine i da li je nekretnina založena,  jer sukladno Zakonu o zakupu poslovnih zgrada i prostorija promjenom prava vlasništva novi vlasnik stupa na mjesto zakupodavca pod istim uslovima kao i prethodni zakupodavac.

Izvor informacija, kako je to navedeno u članku, je Alešević Nermin direktor, DOO „AIRVENT“ Velika Kladuša. Sve informacije su netačne i neprovjerene, a autor teksta, glavni urednik, kao i Novinska agencija koja je objavila članak  su informacije koje su iznesene u članku trebali provjeriti prije iznošenja u javnost na način da se lažne i neistinite informacije i uvredljivi sadržaj provjeri i u skladu sa pravilima struke objektivno i istinito informiše javnost, te da se neistine iznesene u članku ne identifikuje sa licima Avidć Amirom i  Terzić Adnanom, naročito u dijelu stavljanja na teret navodnih „krivotovorenih dokumenata“ i „sumnjivih kredita“.

Članak na koji se daje demant osnov je za utuženje zbog povrede ugleda i časti temeljem Zakona o zaštiti od klevete u FBIH, a javnosti se daje na znanje da ispolitizirani, naručeni i huškački tekstovi kao demantirani članak zasnovan je na neisitnama što će biti dokazano u sudskom postupku.

Javnost treba biti objektivno informisana a novinarstvo, kao respektabilna profesija, treba u skladu sa načelima i pravilima struke provjeriti izvore, a ne pisati članke po želji i narudžbi onih lica koja smatraju da će time postići vlastitu korist.

Amir Avdić

KOMENTARI:
Loading...