Dom zdravlja Bihać i ove godine oblježava 7.april Svjetski dan zdravlja na način da se u glavnoj zgradi organizuju „Dani Doma zdravlja Bihać“ sa ciljem ispunjavanja jedne od osnovnih obaveza primarne zdravstvene zaštite – prevencija bolesti i promocija zdravlja. Naša je namjera da se približimo pacijentima i osluhnemo njihove potrebe te stvorimo pozitivno okruženje i jačamo povjerenje između pacijenata i zdravstveniih profesionalaca.

Između ostalih promotivnih aktivnosti ovim povodom planirano besplatno mjerenje krvnog tlaka i šećera u krvi za naše pacijente u periodu od 06.04-09.04 svaki dan od 08:00-10:00 sati; da našu Ustanovu posjete učenici četvrtih razreda Osnovne škole koji će imati priliku da posjete Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju gdje će im se govoriti o koristima pravilnog držanja tijela, demonstrirati vježbe za pravilno držanje tijela i podijeliti leci o ispravnom načinu nošenja školske torbe; posjeta Službi za zubozdravstvenu zaštitu gdje će učenici moći vidjeti prezentaciju o oralnom zdravlju i higijeni.U sali Centra za mentalno zdravlje biće organizirana izložba radova korisnika okupacione terapije.

Poučeni pozitivnim iskustvima prijašnje kampanje u pedijatrijskim čekaonicama djeci će biti obezbjeđen materijal za crtanje i crtani filmovi na display-ima u čekaonicama; po zgradi u čekaonicama će biti razdijeljen promotivni materijal o prevenciji u zdravstvu kao i letak na temu Sigurnost hrane koja je ujedno i tema ovogodišnjeg Svjetskog dana zdravlja.

KOMENTARI:
Loading...