Danas se održava 15. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona sa slijedećim dnevnim redom:

1) Izvod iz zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;

2) Poslanička pitanja;

3) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći;

4) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju;

5) Prijedlog Zakona o unutrašnjim poslovima;

6) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na uslove kratkoročnog kreditnog zaduženja po transakcijskom računu;

7) Prijedlog Odluke o zaduženju Unsko-sanskog kantona i zaključivanju Podugovora sa Federacijom Bosne i Hercegovine;

8) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o podršci projektu izgradnje glavnog kanalizacionog sistema u Općini Cazin;

9) Prijedlog Odluke o imenovanju radne grupe za izradu Smjernica razvoja poljoprivrede Unsko-sanskog kantona 2016-2020.godine;

10) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o formiranju „Komisije za izradu Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona“

11) Prijedlog Programa rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2016.godinu;

12) Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja ŠPD „Unsko-sanske šume“ d.o.o. Bosanska Krupa za 2014.godinu;

13) Strategija za uključivanje djece sa poteškoćama u razvoju u obrazovanju sa sedmogodišnjim Planom implementacije u Unsko-sanskom kantonu;

KOMENTARI:
Loading...