Posljednih nekoliko sedmica u gradskim kuloarima pojavile su se špekulacije o izmještanju Gradske galerije u Bihaću.

Kao što je poznato  JU Gradska galerija u Bihaću otvorena je prije 17 godina, a nalazi se na atraktivnoj lokaciji u strogom centru grada Bihaća, na adresi Bosanska 15, što je u neizmjerno  doprinijelo posjećenosti svih umjetničkih izložbi i drugih događaja koji su realizovani u tom periodu. Uređenje galerije u potpunosti je finansirala Općina Bihać, a nakon njenog otvaranja davne 1998. godine, Odlukom o osnivanju JU Gradska Galerija, Općinsko vijeće općine Bihać preuzelo je i obavezu finansiranja ove javne ustanove, što čini sve do danas.

Međutim, ovih dana pojavile su se informacije o namjerama lokalnih vlasti da se Gradska galerija dislocira sa ove lokacije i premjesti na neku drugu, manje atraktivnu lokaciju. Prema navodima određenih izvora, namjera je da se navedeni prostor iznajmi jednoj od komercijalnih banaka kako bi se prihodom od kirije ostvario određen kreditni aranžman, dok drugi izvori tvrde da će taj atraktivni prostor biti ponuđen na prodaju.

U cilju pronalaska tačnijih informacija razgovarali smo sa direktorom Gradske galerije Nerminom Delićem, koji je za ABC.ba rekao:  “Prve informacije koje su došla do mene bile su kuloarske priče koje nisam pretjerano ozbiljno doživio. Nakon toga su usljedili telefonski pozivi iz kabineta gradonačelnika putem kojih su se raspitivali za kvadraturu i površinu galerije, tlocrt prostora, stanje podrumskih prostorija itd. Potom smo bili pozvani u obilazak eventualnog novog prostora gdje bi galerija bila dislocirana, a radi se o zgradi Doma USAOJ-a , tačnije o prostoru iznad galerije Enver Krupić, te nam je pojašnjeno da se radi na tome da se sadašnji prostor galerije iznajmi.”

Po tom pitanju, a prema Zakonu o slobodi pristupa informacijama, prije 8 dana uputili smo zahtjevgradskoj administraciji u kojem smo zatražili da se očituju po pitanju navedenih špekulacija. Odgovor još nismo dobili, a ako i kada odgovor pristigne, isti ćemo svakako objaviti kako bi građani Bihaća i šira javnost bili bolje informisani. Ipak, najkompetentije u ovom slučaju je Gradsko vijeće Bihać koje je osivač  JU Gradska galerija na ovoj adresi,  te su jedino vijećnici ovlašteni da svojom odlukom eventualno promijene sjedište galerije.

Bitno je napomenuti da je u sadašnjem prostoru Gradske galeriju u Bihaću održano preko 160 umjetničkih izložbi i skoro isto toliko ostalih događaja od kulturološkog značaja za grad Bihać. U svakom slučaju, premještanje sa ove lokacije za Gradsku galeriju značio bi novi udarac u vremenu kada je rad institucija kulture u mnogome otežan.

KOMENTARI:
Loading...