D.o.o. „NOLLA“ Cazin, prema mišljenju uprave doo „WEST GROOUP“ Cazin, uz pomoć načelnika i pojedinih službenika općine Cazin i dalje prkosi zakonu, tako što na terasi Trgovačkog centra Ljiljan, koja je u vlasništvu doo „WEST GROOUP“ Cazin, i  javne površine u vlasništvu države i dalje obavlja ugostiteljske usluge – slastičarna, a da za to nema zakonom predviđene dozvole za korištenje ovog prostora za terasu.

Naime, i pored toga što je Komisija za žalbe, predstavke i pritužbe općinskog vijeća Cazin svojim Rješenjem br. 01/V-23-146/15 od 08.09.2015 god. poništila Rješenje JU „Komunalno-stambeni fond“ Cazin br. 05-23-1823/14 od 13.02.2015 god., a kojim rješenjem ova je ustanova doo „NOLLA“-i Cazin gore pomenuti prostor dala na korištenje u svrhu terase za slastičarnu, doo „NOLLA“ Cazin i dalje nesmetano na ovom prostoru na nezakonit način koristi terasu za slastičarnu (za koju također nema upotrebnu dozvolu za rad).

Upozoravamo načelnika i pojedine službenike općine Cazin da je krajnje vrijeme da prestanu kršiti zakon i propise, te počnu obavljati dužnosti koje su im građani povjerili.

Dana 19.09.2015 god.

West Grooup doo
Uprava TC Ljiljan

KOMENTARI:
Loading...