Jučer je u Bihaću održana redovna sjednica sekretara gradskih i općinski organizacija Crvenog Križa Unsko – sanskog kantona.

Na ovoj sjednici, između ostalog, dogovorena je humanitarna akcija pomoći građanima USK-a kojima je u ovim trenucima najpotrebnija.

Aktivni članovi humanitarnih organizacija odmah nakon održane sjednice, uručili su pomoć svim općinama u hrani, higijeni i  odjeći, pa su tako darovali 150 pari čizama, ćebadi, podmetača i ostalog.

Ova pomoć je realizovana u suradnji članova Crvenog križa F BIH i članova Crvenog Križa Unsko – sanskog kantona.

Održana redovna sjednica sekretara gradskih i općinski organizacija Crvenog Križa Unsko – sanskog kantona i uručena pomoć svim općinama u hrani, higijeni i 150 pari čizama ćebadi, podmetača. Donacija je od Društva Crvenog križa BiH i Crvenog križa FBIH pod posredstvom Crvenog Križa Unsko – sanskog kantona.

Posted by Crveni križ Unsko sanskog kantona on Četvrtak, 15. mart 2018.

KOMENTARI:
Loading...