Gradska uprava Bihaća nastavlja u 2016.godini infrastrukturne projekte u oblasti čišćenja kanala za oborinske vode na području Bihaća. Prošle godine gradska uprava Bihaća izdvojila je 240.000 KM za čišćenje 11 kilometara kanala za oborinske vode u nekoliko mjesnih zajednica koje su imale problema sa plavljenjem uslijed obilnih padavina.

Kada je u pitanju 2016.godina u toku su radovi u bihaćkim mjesnim zajednicama Pritoka i Ripač gdje je sredstvima gradske uprave u toku čišćenje kanala Bijelo Brdo – Otoke dužine 2000 metara i kanala Ripač – Praščijak dužine 3.000 metara.

“ Nastavljamo i ove godine sa čišćenjem kanala za oborinske vode širom grada i za to smo planirali preko 200.000 KM. Do sada smo od ukupno registrovanih 71 kilometar kanala očistili skoro 47 kilometara kanala širom grada i to je najbolja prevencija u slučaju obilnih padavina. Pokazalo se da su do sad uređeni kanali uveliko smanjili opasnost od plavljenja poljoprivrednog zemljišta i stambenih objekata”- kazao je Smail Toromanović, Savjetnik gradonačelnika Bihaća, tokom obilaska radova zajedno sa Arnelom Kozlicom, gradskim vijećnikom i predstavnicima MZ Pritoka i MZ Ripač.

KOMENTARI:
Loading...