Općinski sud u Cazinu nema dovoljno prostora u vlastitoj zgradi pa posljednjih 13 godina iznajmljuje nekoliko prostorija od poduzeća „BH Pošta“. U te svrhe do sada je potrošeno više od 300.000 maraka. Taj novac se do sada mogao utrošiti za proširenje zgrade Suda, za što je potrebno oko pola miliona KM, no za to nije bilo sluha.

Vozaju dokumente

Svako jutro nekoliko kutija s dokumentima iz zgrade Općinskog suda u Cazinu odvozi se do prostorija „BH pošte“, koje se na kraju radnog vremena sa strankama vraćaju ponovo u Sud.

Asim Dizdarević, ministar pravosuđa u Vladi Unsko-sanskog kantona, ističe da u ovom trenutku nema mogućnosti za određene kapitalne investicije jer je otežano i svakodnevno funkcioniranje.

– No, insistirat ću da se uradi idejni projekt kako bismo mogli aplicirati prema EU fondovima i sredstvima koja su nam dostupna. To su malo veći iznosi, a vodit ćemo se time kako je to uradio Kantonalni sud u Bihaću – kaže Dizdarević.

Dizdarević: Veći iznosi

Osim prostora, najveći problem cazinskog suda je i nedovoljan broj sudija. Trenutno radi njih osam i u prošloj godini završili su 9.000 predmeta. Više od 30.000 predmeta iz prethodne dvije godine preneseno je u ovu godinu.

Uvjeti za rad

Razlog je to i za nezadovoljstvo građana koji predugo čekaju na sudske odluke. Proces zapošljavanja još dvojice sudija i jednog stručnog saradnika provodi VSTVBiH, a procedura traje više od godinu.

– To su dotrajali objekti. Uvjeti za rad, pogotovo kod općinskih sudova, su na granici funkcioniranja – smatra Dizdarević.

4.000 predmeta po sudiji  

Svaki od osam sudija u prosjeku je zadužen za 4.000 predmeta, a najveći dio otpada na utuženja zbog neplaćenih komunalnih računa. Ovo, uz predmete vezane za sporove s mikrokreditnim organizacijama, čini broj od skoro 20.000 sudskih tužbi.

52 uposlena ima Općinski sud Cazin

70 posto potreba suda time je zadovoljeno

KOMENTARI:
Loading...