Poslanik u Parlamentu BiH Senad Šepić razgovarao je o daljem toku realizacije inicijative o rješavanju statusa graničnih prelaza u USK sa Dubravkom Rodićem, šefom odsjeka za upravljanje i održavanje graničnih prelaza u BiH i Božom Zovkom predsjedavajućim Mješovite komisije za praćenje sprovođenja Ugovora o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske.

Prije 10 dana poslanik Šepić je zajedno sa predsjedavajućim Komisije za integrisano upravljanje granicom  i direktorom Upave za indirektno oporezivanje Mirom Džakulom obišao 3 granična prelaza Maljevac, Tržačka Raštela i Izačić gdje su na licu mjesta najavili naredne korake u pravcu rješavanja ovih, za građane USK važnih pitanja.

“Kako smo nedavno najavili želimo otpočeti aktivnosti na izgradnji infrastrukture na našoj strani za granični prelaz Tržačka Raštela, a s tim u vezi razgovarao sam sa gospodinom Rodićem koji je rukovodilac Odsjeka za opremanje graničnih prelaza u BiH. Dogovorili smo da polovinom sedmice on lično posjeti Tržačka Raštela i utvrdi tehničke uvjete za stavljanje u funkciju privremenog prelaznog punkta koji će biti premješten iz Hercegovine gdje se trenutno nalazi. U međuvremenu će se, kad budu dozvoljavale vremenske prilike raditi na izgradnji dalje pristupne i druge infrastrukture za funkcionalan granični prelaz.

Također, drugi dio posla je vezan za prekategorizaciju ovog, trenutno malograničnog prelaza u granični prelaz, i o tom poslu i navedenim aktivnostima sam već razgovarao sa nekoliko članova Mješovite komisije koji trebaju usvojiti ovu odluku, te sa predsjedavajućim ove Komisije Božom Zovkom koga sam upoznao sa aktivnostima koje smo do sada radili u Parlamentu BiH, te o potrebi lokalne zajednice posebno stanovništva u pograničnom dijelu da mogu koristiti ovaj prelaz. Dogovorili smo također da i on lično posjeti Cazin i Tržačka Raštela i razgovara sa općinskim i lokalnim stanovništvom i prema dogovoru on će Cazin posjetiti u zadnjoj sedmici januara. Time bismo izvršili i konačne pripreme za održavanje sjednice Mješovite komisije koja bi trebala donijeti odluku o prekategorizaciji ovoga malograničnog u granični prelaz za međunarodni putnički saobraćaj.

Osim ovoga, pokrenuo sam i proces prekategorizacije malograničnih prelaza Zagrad, Hadžin Potok i Plazikur u granične prelaze i taj bi proces Parlament trebao završiti početkom februara, te bi tako i na taj način znatno rastetili Maljevac i smanjili gužve i duge zastoje koje trenutno imamo na tom prelazu.” – izjavio je Senad Šepić, poslanik u Parlamentu BiH i predlagač inicijativa za rješavanje statusa graničnih prelaza u USK.

Također, zbog osiguranja alternativnog pregleda dokumenata i sprečavanja zastoja koji se juče desio usljed kvara optičkog kabla na graničnom prelazu Maljevac kada su putnici bili prisiljeni da čekaju cijeli dan na prelaz, poslanik Šepić je razgovarao sa ministrom vanjskih poslova BiH Igorom Crnadkom i zatražio da uputi notu R Hvatskoj, koja bi, u slučaju sličnih događaja nadalje obezbijedila alternativni način pregleda dokumenata i omogućila putnicima nesmetan prelaz u takvim situacijama.

Komentari: