Firma Č.J. d.o.o. Bihać je vodeća firma u regiji u pogledu proizvodnje metalnih konstrukcija, za pojačanje našeg tima otvaramo konkurs za dva radna mjesta.

Ukoliko se želite pridružiti našem timu, možete to učiniti prijavom na konkurs kojeg objavljujemo za poziciju:

1. RUKOVODILAC ODJELA TEHNOLOGIJE – 1 izvršioc

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu FBiH, kandidat treba ispunjavati i slijedeće uslove:

Opšte i profesionalne kvalifikacije:

– VSS-diplomirani inženjer mašinstva
- odlično poznavanje rada na računaru vezano za MS Office kao i Inženjerski software
– radno iskustvo u struci min. 3 godine
– aktivno poznavanje njemačkog i/ili engleskog jezika
– vozačka dozvola „B“ kategorije.

Pored gore navedenih uslova od kandidata se očekuje:

– spremnost na samostalno vođenje tima radnika
– vođenje projekata
- vrlo dobre organizatorske i liderske vještine
– razvoj i koordiniranje razvoja novih proizvoda
– komunikacija sa kupcima kao i povremene posjete kupaca
- spremnost na dodatno stručno usavršavanje.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove uz prijavu na Oglas, dužni su dostaviti dokumente:

– Kratka biografija (CV);
– Diploma o stečenoj stručnoj spremi
– Dokaz o poznavanju rada na računaru za MS Office;
– Vozačka dozvola;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).

Pored navedenog kandidati treba da ispunjavaju opšte uslove propisane Zakonom o radu u pogledu opšte zdravstvene sposobnosti. Dokaz o ispunjenosti ovog uslova izabrani kandidati će dostaviti prije zaključivanja ugovora o radu.

Poslodavac zadržava pravo da u slučaju potrebe organizira praktično testiranje kandidata iz vještina koje su neophodne za uspješno obavljanje posla.

Dokumenta priložena uz prijavu na oglas neće se vraćati kandidatima.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji ispunjavaju uslove Oglasa blagovremeno će biti obaviješteni o selekciji.

Prijave na Oglas dostaviti lično, u prostorije preduzeća, Ul. Mlinska bb (krug bivše
Žitoprerade) ili putem e-maila na adresu: jobs@cj-doo.com

Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja.

KOMENTARI:
Loading...