Kantonalni sud u Bihaću odbacio je žalbu Općinskog načelnika Agana bunića, kao nedozvoljenu, a po predmetu upisa u sudski registar subjekata JU “Centar za socijalni rad” Bužim.

Iz Rješenja se vide razlozi odbacivanja pomenute žalbe.

12474093_10204238230035360_4253103810350638114_o 11059528_10204238240435620_627203780637549325_o

KOMENTARI:
Loading...