U ovaj lokalni put u protekle tri godine uloženo je oko 300.000 KM, ne računajući učešća građana.

U Mjesnoj zajednici Vrhovska asfaltirana je nova dionica lokalnog puta Bezi-Bajrektarevića Polje u dužini od oko 350 metara.

Sredstva za izgradnju osigurana su u iznosu od oko 50.000 KM od GSM licence putem Direkcije za ceste USK-a, te oko 33.000 KM iz budžeta Općine. U ovaj lokalni put, u protekle tri godine uloženo je oko 300.000 KM, ne računajući učešća građana.
„Ostala je još jedna faza izgradnje, odnosno da se spoje svi prekidi na ovom lokalnom putu, za što će trebati oko 120.000 KM, te se nadamo da ćemo to osigurati iz budžeta u što skorije vrijeme“, kazao je općinski načelnik Agan Bunić.

KOMENTARI:
Loading...