Posljednji objavljeni podaci Zavoda za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona jasno ukazuju na potrebu hitne reforme stručnog obrazovanja i kako srednjeg obrazovanja tako i visokog.

Činjenice da pojedini fakulteti postoje isključivo radi uposlenika, a ne radi studenata i proizvodnje kadrova koji će sutra nakon diplomiranja biti konkurentni, ali prije svega i traženi na tržišnoj utakmici.

Stopa nezaposlenosti na području USK je na kraju 2015. godine bila rekordnih 59,29%,

Prema podacima zavoda za zapošljvavanje petnaest sručnih zvanja koja su najbrojnija među nezaposlenim licima (VSS) su:

12821497_10207901394427263_8797134436702322106_nPrema podacima zavoda za zapošljvavanje petnaest sručnih zvanja koja su najbrojnija među nezaposlenim licima (SSS) su:

12814373_10207901393907250_185564027339825483_nPrema podacima zavoda za zapošljvavanje petnaest sručnih zvanja koja su najbrojnija među nezaposlenim licima (KV) su:

12806151_10207901393827248_6475173750736452743_nTeško je očekivati bilo šta konkretno u rješavanju ovakvih ozbiljnih problema, jer Univerzitet u Bihaću muku muči sa borbom za prevlast u Senatu, a na fakultetima koji proizvode suficitaran kadar su smješteni dovoljno bitni ljudi da sudbina na stotine mladih ljudi je u ovom momentu kao i u prethodnih 20 godina nebitna.

KOMENTARI:
Loading...