Građani Bosanskog Petrovca će i dalje morati po pravnu uslugu advokata i notara ići van svoga grada, i pored presude koja otvara konkurenciju između notara i advokata.

Iako je Ustavni sud Federaciji BiH nedavno donesenom presudom da su određene odredbe Zakona o notarima neustavne, i otvorio konkurenciju, pa bi određene pravne poslove za građane mogli obavljati i advokati, za Bosanski Petrovac to ne donosi punu promjena, jer Bosanski Petrovac nema notara, niti advokata.

„U ovom gradu nema registrirane ni jedne advokatske kancelarije, koja bi nadomjestila nedostatak notara, i koja bi eventualno preuzeli pravne poslove od notara. Zakon o notarima odredio je  cenzus od 20 hiljada stanovnika za ustanovljava notar, mi taj broj stanovnika nemamo.“ – rekao je Zlatko Hujić.

Reformom sudskog sistema u Bosni i Hercegovini Bosanski Petrovac je izgubio općinski sud, a za njima nestali su i advokati. Notar nikada nije ni odobren.

„Rješenje je da se pronađe drugi model za otvaranje notarske kancelarije, zakon bi trebao  ili smanjiti broj stanovnika potrebnih za otvaranje notara, ili odrediti da svaka općina mora imati barem jednog.“– mišljenja je Hujić.

Iako su izmjenama zakona o nasljeđivanju notari dobili ovlaštenje da vode ostavinske postupke, u cilju ubrzanja postupka, i smanjenju troškova za sudove, građani Bosanskog Petrovca i dalje su oslonjeni na sudsko odjeljenje Općinskog suda u Bihaću, koje se nalazi u Bosanskom Petrovcu. U katastarskim knjigama ove Općine još uvijek je veliki broj nekretnina za koji nije provedeni ostavinski postupci, pa je otvaranje notarske kancelarije nužno.

KOMENTARI:
Loading...