U Bosanskom Petrovcu će se implementirati 100 hiljada eura vrijedan projekt SEAP-a za energetsku efikasnost na utoljavanju zgrade Općine i zamjenu ulične rasvjete, prezentirala je danas firma CETEOR tehnički asistent na implementiraju SEAP projekta.

Općina Bosanski Petrovac uključena je u Održivi energetski akcioni plan, tz. SEAP projekt, i dodijeljen joj je grant od 100 hiljada eura radi poboljšanja energetske efikasnosti. Inače, pored općine Bosanski Petrovac druga u BiH je Opština Čajniče koja je dobila istovjetan grant, u istom iznosu, za poboljšanje energetske efikasnosti.

„Ta sredstva će se utrošiti u okviru dva projekta, utoljavanje i racionalno korištenje energije u zgradi Općine Bosanski Petrovac, i energetska efikasnost u javnoj rasvjeti, zamjena postojećih svjetiljki koji troše određene količine energije sa energetski efikasnijim svjetiljkama koje će generirati uštede u energiji, u novcu, i smanjenju emisiji CO2“- rekao je Nihad Harbaš, predstavnik firme CETEOR iz Sarajeva koja je tehnički asistent na Projektu.

Nakon implementacija projekta prema studiji izvodljivosti, koja je urađena za projekt, Općina Bosanski Petrovac će imati uštedu troškovima energija od 20 do 30 hiljada maraka.

„Općina Bosanski Petrovac je prepoznata kao ozbiljan partner za implementaciju brojnih projekata iz Evropske unije, pa smo dobili učešće i u ovom projektu SEAP-a, ili Održivi energetski akcioni plan . Donacija od 100 hiljada eura koja će se realizirati je u rangu naše godišnje stavke u budžetu za javnu rasvjetu. Moj je cilj da građani imaju javnu rasvjetu“- rekao je Zlatko Hujić, načelnik Općine Bosanski Petrovac.

Akcioni plan se fokusira na postavljanje dugoročnih energetskih sistema unutar općina te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.

KOMENTARI:
Loading...