Preduzeće GRADATIN doo iz Sarajeva isporučila je 60 kontejnera za uspostavu reciklažnih dvorišta u Bosanskom Petrovcu.

Preduzećem GRADATIN doo iz Sarajeva dala je najpovoljniju ponudu putem javnih nabavki, te je danas i izvršilo isporuku 60 kontejnera. Ukupna vrijednost kontejnera je oko 30 hiljada maraka i dio su projekta pomoći Federalnog fonda za okoliš.

„Mi se moramo zahvaliti Fondu za okoliš, koji nam je pomogao nabavku ovih posuda za odvojeno sakupljanje otpada, a dobili smo podršku i Ministarstva za okoliš USK, koji će nam pomoći za uređenje reciklažnih dvorišta“- rekao je Zlatko Hujić, općinski načelnik Bosanskog Petrovca.

Projekt uspostava reciklažnih dvorišta obuhvata 15 uređenih prostora u koja će bit postavljeni danas dopremljeni namjenski kontejneri za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala. Dvorišta će biti izgrađena u užem dijelu grada, a jedno ovakvo dvorište će namjenski biti izgrađeno pored zgrade Stanice policije u Bosanskom petrovcu. Reciklažna dvorišta i kontejneri biti će dati na upravljanje Komunalnom preduzeću u Bosanskom Petrovcu.

„Ovo je prvi put da se u Bosanskom Petrovcu prikupljanju otpada pristupa na ovaj način, naše komunalno preduzeće prikupljati će odvojeno materijale koji mogu biti dalje korišteni kao sirovina za reciklažu. Kontejneri su vidno označeni različitim bojama, za različite materijale, i očekujem da će građani biti savjesni i ispravno koristiti ova dvorišta.“- rekao je Zlatko Hujić, načelnik općine Bosanski Petrovac.

Uspostavljanjem 15 recikalažnih dvorišta komunalno preduzeće u Bosanskom Petrovcu će ostvariti ekonomsku korist od prodaje sekundarnih sirovina, a znatno će se smanjiti i količina otpada koja se odlaze na postojeću deponiju, za koju je sačinjen elaborat o sanaciji i zatvaranju.

KOMENTARI:
Loading...