U petak je, u sarajevskom centru The Western Balkans Investment Framework (WBIF), održana prezentacija tenderske dokumentacija zainteresiranim ponuđačima za izgradnju Prečistača otpadnih voda u Bosanskom Petrovcu, vrijednog 2,5 miliona KM.

„Prečistač otpadnih voda najveći je pojedinačni infrastrukturni pojekt koji se implementira u Bosanskom Petrovcu, a sa ciljem da se riješi pitanje zaokruženja i potpunog uređenja kanalizacionog sistema.“ – rekao je načelnik Zlatko Hujić.

U protekle dvije godine zahvaljujući međunarodnoj podršci, kreditnim sredstava iz EIB-a, grant sredstvima iz IPA fondova, i granta Fonda za okoliš FBiH, izgrađeno je više oko 17 000 metara kanalizacione mreže.

S pravom se ovaj mali grad može proglasiti gradilištem, jer je samo u protekla dva mjesece, kada se radila rekonstrukcija mreže u središnjem dijelu grada, kanala je kopalo osam bagera istovremeno.

„Tokom  2016. godine biti će početak radova na postrojenju, a Općina je riješila sve imovinskom-pravne odnose. Sada se čeka samo završetak tenderskih procedura.“ – rekao je načelnik Hujić, koji je i lično prisustvovao prezentaciji tenderske dokumentacije.

Sredstva za implementaciju ovog projekta osigurana su iz programa Evropske komisije – WBIF, koji je orijentisan za podršku Zapadnom Balkanu. Iz Europske komisije je obećano  da će  se preko WBIF-a državama Zapadnog Balkana, u narednih nekoliko godina,  biti stavljeno na raspolaganje milijardu eura za infrastrukturne investicije.

Komentari: