Više od 45 udruženja koja okupljaju demobilisane borce sa područja Federacije Bosne i Hercegocine potpisnici su rezolucije o pravima boraca. Njome, pored ostalog, traže uvođenje boračkog dodatka za nezaposlene među njima, te uvođenje registra bivših boraca. Radi se, kako kažu, o obespravljenim borcima koji nisu dio krovne boračke organizacije i čiji status i zahtjeve zbog toga ne prizna aktuelni resorni ministar.

Zbog te činjenice, sebe nazivaju zaboravljenim borcima, ali poručuju da neće odustati od borbe za svoja prava. Zahtijevaju da se rezolucija koju predlažu usvoji na federalnom nivou. Poruka ovog sadržaja odaslana je sa današnjeg skupa nekadašnjih pripadnika HVO i Armije BiH održanom u Bihaću.

Predsjednik jedinstvene organizacije boraca „91-95“ Grada Bihaća, Sead Okugić, kazao je tokom današnjeg skupa da postoji diskriminatorski odnos prema borcima. Borci su nezadovoljni Nacrtom zakona za demobilisane borce FBiH.

Podržali su ih i branitelji hrvatske komponente iz Hercegovine koji podržavaju rezoluciju i traže borački dodatak za sve branitelje FBiH, naglašavajući da nisu zadovoljni zakonskim rješenjem.

Skupu su prisustvovali predstavnci i članovi 56 udruženja branilaca iz cijele Federacije BiH.

KOMENTARI:
Loading...