U stručnoj ekspertizi Vlado Azinović, stručnjak za terorizam, prema naredbi Tužilaštva BiH, analizirao je dokazne materijale na osnovu javnih istupa Bilala Bosnića, optuženog za terorizam. Azinović je, između ostalog, naveo da je Bosnić kod pojedinaca koji su prisustvovali njegovim predavanjima mogao potaći ili učvrstiti njihovu odluku o odlasku na strana ratišta u Siriju i Irak.

Govor mržnje

– Takva ideološka matrica, kojom se šire netrpeljivost i mržnja te potiče na nasilje, opasna je i za znatno zrelija, sređenija, vrijednosno i normativno uređenija društva nego što je bosanskohercegovačko. Mišljenja sam da dio sadržaja nekih javnih istupa Bosnića predstavlja rizik za sigurnost BiH – naveo je Azinović u svojoj ekspertizi.

On je analizirao dokazni materijal Tužilaštva BiH koji se sastoji od pet DVD-ova s ukupno 80 videozapisa u trajanju od 58 sati i tri minute. Posebno je, kako je utvrdio, zabrinjavajući Bosnićev govor mržnje, navodeći da njegovi javni istupi o poimanju islama i ratovanja predstavljaju rizik za sigurnost BiH.

U ekspertizi je Azinović ustanovio da većina Bosnićevih obraćanja predstavlja “jednostrane, iskrivljene, neutemeljene ili svjesno izmanipulirane interpretacije prošlosti i sadašnjosti”.

– Takve interpretacije ojačane su selektivnim, često izvan konteksta izdvojenim citatima Kur’ana i sunneta (hadisa), čime se nastoji dati privid teološke utemeljenosti takvih interpretacija. Istupi Bosnića često su obilježeni govorom mržnje prema pojedincima i kolektivitetima koji misle, osjećaju, govore, pišu i vjeruju drugačije – napisao je Azinović.

Naveo je i da je za takve osobe Bosnić često koristio pejorativne termine – majmuni, svinje, kopilad, izdajnici…

– Na nekim od dostavljenih videomaterijala na kojima su predavanja Bosnića vidljive su osobe koje su prvobitno prisustvovale javnim predavanjima koja je držao, a koje su kasnije otišle u ratu u Siriju – napisao je Azinović.

Bosnić je u svojim javnim istupima direktno ohrabrivao i poticao pripadnike svoje zajednice, kojima se predstavlja kao njihov duhovni vođa, da se pridruže „džihadu u Siriji“.

– Mladići u najboljim godinama se bore (u Siriji, op. vještaka). Brat Sarajlija pao je kao šehid, a ne kukavica. Žrtvovao je svoj život na Allahovom putu, jer islam mobiliše – rekao je Bosnić u svojoj hutbi pod nazivom “Koga je Allah prokleo“.

Azinović je analizirao i još jednu Bosnićevu hutbu pod nazivom „Bosanski širkijat“.

– Ono što nas posebno raduje jeste da je naš brat (Muaz Šabić, op. vještaka) poginuo (u Siriji, op. vještaka) okrenutog lica prema nevjernicima, izgovarajući najveće riječi istine da nema drugog Boga do Allaha i da je Muhammed njegov rob i poslanik. Takvi sinovi trebaju Bosni, takvi sinovi trebaju ummetu.

Vojska za halifat

U dijelu svojih istupa Bosnić hvali i podržava uspostavu Islamske države.

– Ovo je priprema za uspostavljanje islamskog zakona na čitavom dunjaluku, a počet će upravo iz Šama (Sirija). Tamo će skupiti najbolje vojske. Tamo će pasti najbolji šehidi. Molimo Allaha da budemo vojska za halifat i da se ne stidimo da to kažemo – govorio je Bosnić.

Psihički nestabilne osobe

Azinović je u ekspertizi napisao da videomaterijali pokazuju da su pojedinci kojima se obraća često ranjive, psihički nestabilne i povodljive osobe, na koje neko koga doživljavaju kao autoritet može presudno utjecati i navesti ih da čine stvari koje im se nalože.

KOMENTARI:
Loading...