Organizacija „Glas žene“ Bihać u okviru projekta „ Veća participacija žena na mjestima odlučivanja „ kojeg sufinansira Grad Bihać, održane su još dvije edukativne radionice u mjesnoj zajednici Brekovica.

Cilj projekta je podizanje nivoa znanja o pitanju rodne ravnopravnosti žena i njihovo uključivanje u proces donošenja odluka na lokalnom nivou. Zastupljenost žena na mjestima odlučivanja je veoma porazna, na svim nivoima, a posebno u savjetima Mjesnih zajednica, veoma je mali postotak žena koje učestvuju u donošenju odluka koje su bitne za funkcionisanje i rad MZ, što smo i definisali kao problem u lokalnoj zajednici. Žene u u gradu Bihaću su veoma loše informirane o načinima donošenja odluka kako na lokalnom, tako i na višim nivoima vlasti. Uključivanje žena iz ruralnih područja u procese donošenja odluka daju šansu da ženska pitanja postanu mnogo vidljivija u javnosti koja ih obično ignorišu. Značaj ovog projekta je u tome, što ćemo kroz njegovu realizaciju ojačati kapacitete žena u 4 mjesne zajednice kako bi se povećalo njihovo učešće u procesu donošenja odluka.

Radionice su održane na temu :Osnaživanje žena glasačica u ruralnim sredinama i Pristupanje temi o pravima žena kroz lična iskustva iz života . Kao partneri na ovom projektu, Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova Grada Bihaća, uzela je učešće u održavanju ovih radionica putem svog predstavnika i člana gosp. Nijaza Čauševića. Pored njih partneri na ovom projektu su: Udruženje „Druženje žena „ Brekovica i ABC Portal. Žene mjesne zajednice Brekovica i članice Udruženja „Druženje žena „ Brekovice pokazale su veliku zainteresovanost za ove radionice i odazvale se u velikom broju.

KOMENTARI:
Loading...