Ljetna sezona za bihaćki Komrad značila je i rušenje rekorda u količini prikupljenog otpada. Uz veći priliv turista tome je svakako doprinijelo i prisustvo nekoliko hiljada migranta koji borave na javnim površinama i u nekadašnjem dačkom domu.

Za komunalno poduzeće to znači daleko veće troškove poslovanja, dok su prihodi, kažu, ostali na istom nivou.Taj trend djelimično će se promijeniti većim računima koji će uskoro stići na adrese gradana. Odvoz komunalnog otpada odlukom Gradskog vijeća poskupio je za 1,30 maraka, te će se ta odluka uskoro početi primjenivati. U Komradu su svoj zahtjev obrazIožili dodatnim odvozom glomaznog otpada koji vrlo često završava na javnim površinama.

Na računima koji će gradani dobiti u iznosu od 9,60 KM bit će precizirani termini i lokacije prikupIjanja otpada.

Unapredenje usluge koje se direktno veže i za veće standarde u zaštiti okoliša je i podjela 200 kanti koje su isključivo namijenjene prikupljanju ambalažnog otpada. U posebne kante tako će se sakupljati papir, staklo, plastična ambalaža, a s korisnicima koji će ih dobiti tokom septembra potpisaće se ugovor o korištenju. Ovaj pilot-projekt koji Komrad provodi sa svojim operaterom, firmom Eko pak iz Sarajeva, ima za cilj prikupiti veću količinu otpada koju ovo poduzeće prodaje kao sirovinu.

Sam taj proces započeli su prije nekoliko godina kada su u Bihaću postavljene 33 zone tzv. eko otoka. Rezultiralo je to da je Bihać prvi u FBIH s 300 tona prikupljenog ambalažnog otpada. Bilo bi toga i više ističu u ovom komunalnom poduzeću, da gradani savjesnije selektiraju otpad koji ide u za to predvidene kontejnere.

KOMENTARI:
Loading...