Vijećnici u Bihaću jučer su raspravljali o zaduženju Grada emisijom obveznica na tržištu kapitala u visini od blizu 2 miliona maraka, koja bi bila utrošena  u rekonstrukciju i dogradnju Sportske dvorane Luke, zatim kratkoročnog zaduženja od jedan milion maraka, kao i reprogramu i dodatnom zaduženju Grada Bihaća za 12 miliona maraka.

Nakon nešto druže rasprave ova  tačka je ipak usvojena. Kada je u pitanju tačka koja se odnosila na revolving kredit od jedan milion, on je dobio podršku svih prisutnih vijećnika. Za emisiju obveznica od 2 miliona, te  re-program i novo zaduženje od 12 miliona maraka glasalo je 20 vijećnika.

Komentari: