Vlada USK prihvatila je Izvještaj o radu i Program rada Razvojne agencije USK, na čije čelo je postavljen v.d. direktor Samir Jodanović.

JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona (RA USK), je osnovana Odlukom o osnivanju JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, koja je donesena na 18. sjednici Skupštine USK održanoj dana 19.01.2012. godine, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona, koja je donesena na 21. sjednici održanoj 28.03.2012. godine.

Vlada USK i Ministarstvo privrede USK, svjesni činjenice da USK, za razliku od drugih regija u BiH nije imao uspostavljene kapacitete regionalnog razvoja, što ostavlja posljedice na privredni i regionalni razvoj ovog područja,  su usvojenom Odlukom iskazali odlučnost i na taj način dali jasan signal svim akterima razvoja u regiji, a posebno prema međunarodnoj zajednici i Delegaciji Evropske unije u BiH, koja predstavlja strateškog partnera i inicijatora procesa regionalnog razvoja u našoj zemlji.

Razvojna agencija USK je osnovana u cilju pridonošenja  privrednom rastu i razvoju USK i sjeverozapadne BiH,  sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala,  te u cilju osiguranja potpore slabije razvijenim područjima za povećanje i optimalno korištenje vlastitog razvojnog potencijala.

U skladu s tim Razvojna agencija USK provodi programe, projekte i aktivnosti u oblastima razvoja poduzetništva, ljudskih resursa, poljoprivrede, infrastrukture, turizma i energetike, a putem:

 • sudjelovanja u programima Europske unije
 • implementacije projekata financiranih od strane Europske unije i ostalih donatora
 • identifikacije novih razvojnih mogućnosti
 • definiranja regionalne strategije
 • obavljanja aktivnosti regionalnog marketinga
 • pomaganja i usmjeravanja poduzetnika kroz edukaciju i poslovno savjetovanje, upravljanje projektima
 • privlačenja stranih direktnih ulaganja (FDI – Foreign Direct Investment)
 • razvoja poduzetničkih zona i inkubatora, poslovnih, inovacijskih i tehnoloških parkova
 • razvoja ruralnih područja i turizma
 • istraživanja tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • razvoj financijskih mjera za potporu razvoju poduzetništva
 • uspostavljanja suradnje s domaćim i međunarodnim ustanovama s ciljem regionalnog razvoja.

Misija:

Djelovanje kao poveznica javnog, privatnog i civilnog sektora u pripremi i implementaciji razvojnih projekata koji imaju za cilj podizanje ekonomskog  standarda na području USK, putem upravljanja u procesu regionalnog razvoja uz aktivno privlačenje EU i drugih sredstava.

Vizija:

Kreiranje savremenog regionalnog centra za razvoj koji će implementacijom interdisciplinarnih znanja i primjenom ključnih kompetencija poticati lokalni i regionalni ekonomski razvoj.

KOMENTARI:
Loading...