U organizaciji udruženja „Život“ Bihać u petak, 03.04.2015. u 20:00 će biti upriličena promocija jedne izuzetno zanimljive i vrijedne knjige autora prof. dr. Muharema Štulanovića, profesora na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću. Knjiga nosi naziv „Duhovno liječenje Kur’anom – fikhski propisi, istine i kontroverze“. Recenzenti knjige su prim. dr. Sulejman Kendić i prof. dr. Sulejman Topoljak. Ova knjiga je prihvaćena od strane Senata Bihaćkog univerziteta kao univerzitetski udžbenik za studente Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću.

Na ovoj promociji će govoriti autor knjige prof. dr. Muharem Štulanović, koji će se fokusirati na islamsko-pravni segment knjige. Uz autora promotor će biti i recenzent ove knjige prim. dr. Sulejman Kendić, koji će o knjizi govoriti sa medicinskog aspekta, dok će poznata novinarka Dijana Begović govoriti o medijskom aspektu i o tome šta se krije iza raznih medijskih sadržaja koji promoviraju brojne tarote, vidovnjake i proroke.

O knjizi

Danas je u cijelom svijetu, a u tranzicijskim zemljama posebno interesantno obraćanje brojnim vidovnjacima, prorocima, iscjeliteljima i sličnim pojedincima za razne vidove pomoći, a od kojih očekuju svojevrsno olakšanje i uputu za rješavanje onih problema koje nisu uspjeli riješiti medicinskim putem, ili su nestrpljivi da redovnim i dugotrajnim terapijama rješavaju svoje probleme, ili su izgubili povjerenje u konvencionalnu medicinu. Često se spominju tzv. hodže koje pišu raznovrsne zapise, neki drugi koji otvaraju/zatvaraju zvijezde, koji otkrivaju neznane tajne i sl. Prof. dr. Muharem Štulanović daje veoma precizan i utemeljen odgovor na sve ove pojave i pojašnjava i iznosi vjerodostojne metode duhovnog liječenja, stroge i precizne kriterije koje moraju ispuniti svi oni koji se bave tim poslom, kao· i konkretne savjete onima koji imaju poteškoća sa pobrojanim simptomima bolesti i načinu njihovog suzbijanja.

„Uistinu, sadašnji dometi i spoznaje u medicini, liječenje Kur’anom od šejtansko-džinskog djelovanja, sihra i uroka nema alternativu. Naglašava sujevjerje i pomanjkanje istinske prave vjere kod muslimana i nemuslimana, nasjedanjem na rad i priču šarlatana Mekkija Turabija u Sarajevu i u Zagrebu.· Liječenje Kur’anom je alternativna metoda, metoda suporta savremenoj medicini i naučnoj medicinskoj praksi.“ – stoji u recenziji prim. dr. Sulejmana Kendića, doktora medicinskih nauka.

O autoru

Prof. dr. Muharem Štulanović je rođen u Velikoj Kladuši. Završio je Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, dodiplomski i postdiplomski studij na univerzitetu „Muhammed ibn Su’ud“ u Rijadu, dok na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu stiče zvanje doktora pravnih nauka. Do sada je objavio osam knjiga, pet univerzitetskih udžbenika, šest brošura, te održao na stotine tribina i predavanja na brojnim mjestima i zbog različitih povoda.· Trenutno je redovni profesor na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću, kao i na master studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

KOMENTARI:
Loading...